Demos från Sommarkollo ASP.NET 2.0 #4

Under den första delen av presentation började jag med att visa hur Master Pages, datakällskontroller, navigeringskontroller och lite annat generellt nytt med ramverket fungerade. Jag postar inte källkoden till denna del utan rekommenderar istället för den som är intresserad av detta att titta på videos, ladda ner "starter-kits" med mera på följande länk:

Learn ASP.NET

Mot slutet pratade jag om utökningar av ramverket i form av befintliga delar av ASP.NET 2.0 men även lite kring vad som kommer framöver.

Först ut var CSS Control Adapters vilket är en möjlighet att styra hur serverkontrollerna i ASP.NET 2.0 ska renderas, dvs hur ska den HTML som skickas till webbläsaren se ut. Ett typexempel är menykontrollen som i standardutförande bygger på tabeller men som via en kontrolladapter istället renderas som en samling "ul/li"-taggar vilka styrs med CSS. Demokoden är en del av toolkit:et som du kan ladda ner här:

CSS friendly ASP.NET 2.0 control adapters Beta 1.1

Efter detta tittade vi på Atlas Control Toolkit som är en samling av exempel och komponenter som bygger på Atlas-ramverket. Källkoden kan du ladda ner här:

The "Atlas" Control Toolkit helps you bring your websites to life!

Sist ut var prototypen Blinq som är ett ramverk för att snabbt generera upp en administrationswebbplats för en databas. På 20 sekunder skapade jag webbsidor för att genomföra CRUD-operationerna på hela Northwind-databasen. Dessa sidor är tänkta som en grundplåt för att sedan skräddarsys för de behov man själv har. För att göra detta själv behöver du dels en databasserver med en databas på, exempelvis Northwind, och sedan laddar du ner Blinq på länken nedan och kör:

Microsoft Blinq Prototype

Jag tror nu att jag postat information om allt jag visade under hela min presentation, skulle något fattas är det bara att höra av sig så lägger jag upp även det.