DinnerNow.net v2.5 för VS2008 och .NET 3.5

Vårt exempelsystem DinnerNow.net som är en fullständig lösning för att beställa och hantera mat från olika restauranger vilka körs hem till porten har uppdaterats till att nu innehålla det senaste från .NET FX 3.5 och nyttja VS 2008.

Bland nyheterna finns:

  • LINQ to SQL
  • WF/WCF integration
  • IIS7 & Windows Activation Services (WAS) hosting for WCF services
  • WCF 3.5 Syndication Services
  • WCF on the .NET Compact Framework 3.5

Ladda ner allt på: http://www.dinnernow.net/