Entity Framework 4 Beta 2

En av de vanligaste frågorna som jag får nären bra bas att stå på  jag träffar ISV:er är hur man ska hantera sin data access framöver. I grund och botten så handlar det i många fall om vilken kontroll man vill ha utifrån hur frågorna skrivs, säkerhet osv. Ser man till en av de tekniker vi lägger mycket krut på nu så är det Entity Framework. Med detta ramverk får vi en extremt produktiv utveckling av själva data access lagret vilket gör att man som utvecklare kan fokusera på att bygga gränssnitt eller affärslogik.

Vill du veta mer om vilken funktionalitet som är ny i .NET Framework 4 i jämförelse med .NET Framework 3.5 SP1 så kan du läsa mer här:

VS2010 and .NET Framework 4 Beta 2 Announced!

Ladda ner själva beta:n och testa här:

Visual Studio 2010 + .NET Framework 4