"Geneva" - En plattform för ISV:er

Under eftermiddagen så var jag på en session om "Geneva" som var fantastiskt bra. Geneva är en plattform för för att reda på en användares identitet utan att behöva bygga infrastrukturen själv.

För ett produktbolag är detta rena rama drömmen utifrån att man nu får ett enhetligt sätt att ta reda på en användares identitet oberoende av om användaren är en del av den domän där applikationen körs eller inte. Vi har alltså stöd för federering av användaruppgifter.

I Geneva finns det tre delkomponenter:

  • Geneva Framework - Den del som ett produktbolags applikationer kommer att använda, man "hookar" enkelt in allt via konfigurationsfiler, inte en massa kodande.
  • Geneva Server - En proxy mot den riktiga användarkatalogen som initialt är AD.
  • Windows CardSpace Geneva - En vidareutveckling av CardSpace som använder plattformen och som förenklar autenticeringsfasen för slutanvändaren.

Nu ställer sig många frågan, OK detta är säkert bra, men vad kostar det...

Ingenting, Geneva kommer att kunna laddas ner till den som har en Windows Server-licens precis som med SharePoint Services, dvs detta är ytterligare en Windowskomponent enbart.

Återkommer med mer info om Geneva senare, tills dess kan du läsa mer på:

http://www.microsoft.com/geneva