Har du byggt en smart lösning?

Passa på att anmäla ett bidrag till .NET Awards i så fall. Anmälningstiden går ut den 1:a maj.

Läs mer på http://www.microsoft.com/sverige/partner/Dotnetawards_2006.asp