Hur jobbar Microsoft med ISV:er?

Enligt de uppskattningar vi gjort så finns det ca 75 000 ISV:er i världen och vi på Microsoft jobbar tillsammans med en hel del av dessa. För att enklare förstå de klassificeringar vi gör så kommer här tre definitioner:

Ett företag är en ISV om det har mer än ca 30 miljoner kronor i mjukvaruomsättning alternativt att mer än 30% av omsättningen kommer från försäljning av programvara.

Mjukvaruomsättning är alla licensintäkter och omsättning som kommer från underhållsavtal från en specifik produkt. Detta är också den definition som IDC använder och de kallar detta på engelska för ”Software revenue”.

Med produkt menas en paketering av programvara som släpps i nya versioner och som vid installation inte kräver skräddarsydd utveckling. Att få konfigurera programvaran är en självklarhet men syftet med denna definition är att ta bort de konsultbolag som utgår från ett ramverk och utanpå det utför konsulttjänste. För dessa bolag är konsultverksamheten den primära.

På Microsoft kan man säga att vi jobbar med ISV:er på fyra nivåer där djupet av vårt engagemang varierar. Nedan följer en beskrivning av dessa:

Global ISV

Det finns knappt 200 ISV:er som vi har en relation med direkt från vårt huvudkontor i Redmond. Dessa företag har en Business Development Manager (BDM) som jobbar med det som rör sälj/marknad och en ISV-evangelist som håller i de tekniska bitarna kopplade till dessa företag. Det är drygt 100 personer som jobbar heltid med dessa ISV:er.

De globala ISV:erna väljs ut på årsbasis efter olika kriterier men generellt kan man säga att dessa har en mjukvaruomsättning på minst 750 miljoner kronor per år och försäljning över stora delar av världen.

Av dessa knappt 200 företag så är faktiskt 4 stycken från Sverige.

Field ISV

Det finns omkring 2500 ISV:er i världen där vi på en lokal nivå engagerar oss djupare. Dessa företag har en Partner Account Manager (PAM) kopplade till sig för att hjälpa till med marknadsföring och en ISV-evangelist som fokuserar på den den tekniska biten.

I Sverige har 30 ISV:er som har en dedikerad PAM. Vi är 10 personer som jobbar med dessa 30 ISV:er heltid och många andra som hjälper till inom vissa vertikaler eller produktområden.

Dessa ISV:er väljs också ut på årsbasis och har en mjukvaruomsättning på minst 100 miljoner kronor. Nu är detta inte en benhård gräns utan styrs också till viss del av vilken vertikal/bransch man erbjuder sina produkter inom.

Tele ISVs

Det finns ungefär 5000 ISV:er i världen som vi engagerar oss med i denna kategori. Dessa är typiskt Certified eller Gold Certified partner inom kompetensen ISV.

Dessa företag har en Tele-PAM kopplad till sig och i många fall en ISV-evangelist. I Sverige så finns det ca 150 partners inom denna kategori.

Self Service

Denna kategori inkluderar alla ISV:er som nyttjar våra program i någon form och vi har ingen exakt siffra på hur många som vi har en relation med beroende på att många inte vid registreringen markerar att de anser sig vara ISV:er.

För nystartade mjukvaruföretag så har vi ett program som heter Empower som hjälper produktbolag att komma igång med utveckling på vår plattform.

För de företag som kommit en bit på vägen så har vi en portal som heter INNOVATE ON som på ett strukturerat sätt hjälper produktbolag med utbildning, certifiering och marknadsföring.