ILMerge - Sätt samman assemblies

Jag fick frågan för ett par veckor sedan om det är möjligt att enkelt baka samman en massa komponenter till en enda för att som produktbolag enklare kunna hantera driftsättning.

Och visst har vi det, verktyget ILMerge kan ta ett godtyckligt antal assemblies och sätta samman dem till en enda. Den stora finessen är att om den primära komponenten är signerad och .snk-filen specifieras så kommer hela paketet att per automatik signeras om.

Verktyget är också möjligt att använda som ett delsteg i en byggprocess så interaktionen inte kräver ett gränssnitt utan kan ta allt via parametrar.

ILMerge