Källkodshantering och VSTS

Navet vid användande av Visual Studio Team System är Team Foundation Server. I denna server lagras all information som tillhör ett projekt, och vid utvecklingsprojekt så är ju källkod den viktigaste slutprodukten och därmed under projektets gång hanteringen av densamma. Många frågor rörande källkodshantering och Team Foundation rör huruvida denna är en vidareutveckling av Visual SourceSafe eller inte.

Det korta svaret är NEJ! Team Foundation Version Control (TFVC) är en helt ny produkt, den har inget arv från Visual SourceSafe (VSS). TFVC är byggd utifrån den feedback vi fått från utvecklare runt om i världen och de problem som finns med VSS.

Den nyhet förutom prestanda som jag anser vara bäst är "Shelving". Här finns det en möjlighet att versionhantera utcheckad kod utan att checka in den i det gemensamma källkodsträdet. Denna incheckade kod kan också delas med andra utvecklare i teamet för exempelvis kodgranskning.

Är du intresserad av att veta mer om TFVC så finns det en bra artikel som tar upp det mesta om produkten och skillnaderna mot VSS. Läs mer här:

Using Source Code Control in Team Foundation