KU: Hur designar man en "gemensam" databas?

Denna vecka så är det en artikel som är väl värd sin läsning när det gäller design av databaser. Problematiken som beskrivs är vanligt förekommande i applikation av typen Software as a Service (SaaS) men är på inget sätt ny.

Själv så stötte jag senast på detta för ca 3 år sedan innan jag började på Microsoft. Då satt jag på en bank som hade ett system som skulle designas om och anpassas för alla nordiska länder där önskemålen till viss del skiljde sig åt. Den stora fråganvar om man skulle köra en gemensam databas (då mycket var lika) eller olika databaser för de olika länderna. Olika databaser är enkelt, men samma databas innebär problemställningar kring hur man gör med konfigurering, extra fält som ska namnges olika osv.

Vi slutade vid en gemensam databas och tenderade till att använda någon form av meta-data för att få dynamiskt antal kolumner osv.

Har du upplevt liknande problematik? Vad blev lösningen?

Ämne: Multi-Tenant Data Architecture 
Typ: Artikel
Tid: Ca 40 minuter
Länk: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479086.aspx