MSDN TV Live: SharePoint 2010 & Integration

SharePoint 2010 är numera en släppt produkt och du kan ladda ner den från MSDN. Bland alla nyheter så är det främst integrationsmöjligheterna I produkten som är intressantast anser jag. Under denna presentation kommer vi titta på integration både bakåt och framåt, dvs mot bakomliggande servers via Business Connectivity Services och framåt via Client Object Model från olika typer av klienter.

Om du har frågor redan nu som du vill ha besvarade under webbsändningen, skicka dem till mig via bloggen!

Datum Fredagen den 30:e april
Tid 12:00-13:00
Plats Klicka här för att ta del av sändningen!

OBS: Webbsändningen använder Office Live Meeting och kommer att innehålla presentation, demonstration och ljud (via datorn). Innan du går med i webbsändningen så behöver du installera Office Live Meeting-klienten!

Uppdatering: Kolla på den inspelade versionen här!