MSDN Update - WinForms 2.0 och ClickOnce

Den 8:e februari kör vi nästa MSDN Update och denna gång så kommer vi att prata om och demonstrera nyheterna i WinForms 2.0 som kom med den senaste versionen av .NET Framework. Ämnena som tas upp är bland annat:

Nya kontroller

Dataåtkomst

ClickOnce

Globalisering och resursfiler

Uppgradering från VB6 och VB.NET 1.x till Visual Basic 2005

Tips och tricks

Per Ahlberg hos oss kom just tillbaks från en internutbildning i USA och kommer bland annat att vissa en del "läckra" saker i VB.NET.

Välkomna!

Anmäl dig här!