.Net Framework 2 - Vad fungerar? Egentligen... :)

Nu när .Net Framework börjar att sätta sig så börjar det också bli intressant att kika om de applikationer som idag snurrar på .Net Framework 1.0 eller 1.1 kommer att påverkas om ni försöker att köra dessa på version 2 av ramverket. Som hjälp finns det nu ett dokument som beskriver skillnader och hur man går tillväga för att testa sina applikationer på det nya ramverket. Läs mer här:

http://msdn.microsoft.com/netframework/default.aspx?pull=/library/en-us/dnnetdep/html/netfxcompat.asp