.NET Pet Shop 4

Nu har version 4 av Pet Shop som är en applikation som är designad med avseende på "Best practices" när man bygger så kallade Enterprise-lösningar. Denna version är konverterad till .NET Fx 2.0 och nyttjar så mycket som möjligt av vad ramverket erbjuder.

Intressant är att läsa artikeln och inte bara "kolla in koden". Det visar sig att version 4 har ungefär 25% mindre kodrader än version 3 som byggdes för .NET Fx 1.1. Mycket av detta bygger på användningen av de tjänster som finns i ramverket för webblösningar och i detta fallet tjänsterna "Membership" och "Profile".

Annat som är intressant att notera är att transaktioner sköts med hjälp av System.Transaction istället för "Service Component" och att data som cache:as invalideras med hjälp av SQL Cache Dependency.

Läs artikeln, gå igenom koden och fundera på vilka delar du kan använda i ditt projekt!

Microsoft .NET Pet Shop 4: Migrating an ASP.NET 1.1 Application to 2.0