Ny release av Atlas

En ny release av projekt Atlas finns nu att ladda ner från http://atlas.asp.net. Bland förbättringarna återfinns bland annat möjligheten att göra en redirect eller visa ett felmeddeande. Vidare finns stöd för en "Progressbar" vid postningar och möjligheten att enkelt avbryta ett asynkront anrop.

Läs mer om detaljerna kring vad som hänt med senaste uppdateringen på Nikhil Kothari's blog.