Outlook 2007 Business Contact Manager (BCM)

Under vår roadshow så är det flera som frågat vad som händer med Business Contact Manager med Outlook 2007. Kommer det någon sådan, blir det enklare att programmera mot den än i version 2003 osv.

Svaret är att det kommer en ny version med Outlook 2007. Ännu bättre är att nu får vi ett API avsett för utvecklaren att nyttja och programmera mot för att utbyta information med BCM:en.

På länken nedan finner du det bästa materialet (för stunden) som rör utveckling mot BCM.

Business Contact Manager for Outlook Developer Guide