PDC05: BizTalk Server 2006: Development and Adapters

Till en början gavs en introduktion till vad som är nytt i BizTalk 2006 vilket är bland annat: adapters för POP3 (email) och integration med SharePoint, bättre hantering av flöden vid felhantering, aggregering av flera meddelanden till ett, bättre stöd för hanterbarhet i MMC.

Sedan gavs en förklaring till när BizTalk ska användas och när WCF ska användas. Tumregeln är att ska man skapa tjänster så använder man WCF, sedan tar BizTalk vid när man behöver bättre stöd för integration eller orkestrering av olika tjänster. BizTalk kan ses som en utökning av de tjänster som WCF erbjuder.

En fråga som uppstått på PDC är när man ska använda BizTalk och när man ska använda Windows WorkFlow Foundation (WWF). Tumregeln är att WWF används för att styra flöden i en applikation medan BizTalk används mellan olika applikationer som utbyter information.

I kommande versioner av BizTalk så kommer orkestreringen att migreras till att skötas med WWF.

Bäst: Klargörandet om skillnaden mellan BizTalk och WWF.

Sämst: Skakiga demos.

Coolast: Hur felhanteringen helt plötsligt ser ut som flödena i SSIS - Vem tittade på vem?.