PDC05: Deep Dive on XML and XQuery

Hårt pass igen, level 400. Michael Rys höll i denna och killen kan ju sin sak. Han representerar Microsoft i standardiseringsorganen för XQuery, halvcoolt... :-)

Passet började med genomgång av när XML bör användas och varför XQuery finns. Anledningen är att XPath och XSLT dels endast klarar av att läsa data och dels inte är gjorda för stora datamängder. I och med att XQuery fortfarande endast är i "draft"-läge så har vi på Microsoft bara implementerat ett subset av funktionalitet i XQuery. Men subset:et hanterar det mest vanliga sakerna som att ställa frågor, hämta ut värden samt uppdatera och sätta in noder.

Bäst: Hur snyggt man blandar frågor i XML "joinat" med relationsdata.

Sämst: Hade gärna fått vara mer om typning och schemakolletioner.

Coolast: Ingen sexighet här heller, men det är coolt att det är lite halvkrångligt i början.

Läs mer på Michael Rys blog