PDC05: Keynote med Eric Rudder

Sessionen börjar med att Eric Rudder berättar om tre olika nya tekniker som lanseras, Windows Workflow Foundation, Expression Suite och Visual Studio Tools for Applications. Efter detta sker demos och mer ingående beskrivningar av de olika delarna.

 

Windows Workflow Foundation (WWF)

Tekniken handlar om att flöden av information finns överallt, detta är bryggan mellan systemflöden och mänskliga flöden (”System and Human workflow”). Grunden i Visual Studio är en ny diagramtyp (”State machine”) där vi kan skapa flöden av aktiviteter med hjälp av olika ”komponenter”. Nu finns de en möjlighet att debugga i Visual Studio baserat på vilken status som en applikation har istället för att i koden sätta breakpoints. Man kan säga att detta är en light-version av Biztalk.

 

Expression Suite

Detta är en svit av verktyg som bygger till stor del på WPF (Avalon) och att generera XAML-kod. Verktygen i sviten är:

 

· Acrylic – Verktyg för att skapa bitmap- och vektor-bilder. En kombination av Adobes produkter Illustrator och Photoshop. Många snygga effekter som kräver flera steg i Photoshop kan göras med ett klick.

· Sparkle – Verktyg för designers att “snygga till” de gränssnitt som utvecklaren skapar i VS 2005 och som bygger på Avalon, dvs XAML-kod. Delar projekt med VS2005. Kan skapa mallar för utseendet på kontroller som sedan kan appliceras på användargränssnitt. Enkelt att animera delar av gränssnittet utan att behöva programmera. Den största styrkan nu är att användargränssnitten skapas i omvänd ordning, dvs utvecklaren kan skapa ett skelett med bakomvarande logik som sedan snyggas till av designern. Nu slipper utvecklaren utgå från en bild från Photoshop och försöka åstadkomma samma utseende. Fokus flyttas alltså från design till fuktionalitet för utvecklaren – kanon!

· Quartz – Verktyg för att skapa webbplatser som följer standarder för CSS och XHTML baserat på ASP.NET 2.0 Master Templates. Integrerar ASP.NET komponenter och visar dem som de skulle se ut när man besöker webbplatsen. Har precis som VS 2005 en inbyggd webbserver. Verktyget påminner om Dreamweaver.

 

Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Nästa nivå av VBA. Gör det enklare att utöka funktionaliteten i standardprogram med hjälp av VS2005. Demonstrationen visade en utökning av AutoCad där man kan gå ut och kontrollera priserna på olika delar i en konstruktion med hjälp av Web Services och visa resultatet enkelt i en konstruktion.

 

Bäst: Hur mycket enklare utveckling av applikationer blir när utvecklare och designers kan jobba med samma projekt parallellt och i olika verktyg.

 

Sämst: Borde varit mer om WWF och VSTA- men det får jag väl gå på djupare sessioner om… J

 

Coolast: Att kunna spara undan en 3D-modell i ett CAD-program som XAML och sedan öppna det för vem som helst med godtyckligt verktyg som kan tolka XAML.