PDC05: Windows Communications Foundation ("Indigo"): Integrating COM+ and MSMQ Applications

Första demon bjuder på att visa hur enkelt man kan exponera ut COM+-logik till en webbtjänst för att låta andra applikationer använda dem via WCF. I nuläget sker detta med ett kommandobaserat anrop men framöver ska det gå att högerklicka på en komponent i COM+ och välja att en proxy ska skapas kontrakt osv och registreras i IIS.

 

Sitter man idag med VB6–applikationer så kan man också göra det omvända. Dvs att skapa en COM-proxy mot WCF för att komma åt information som ligger någon annanstans och endast kan hämtas via en webbtjänst.

 

Använder man idag MSMQ finns det en möjlighet att exponera ut en kö som en webbtjänst och därmed göra det möjligt för applikationer att komma åt denna även om de huserar i en annan domän.

 

Bäst: Hur enkelt det är att skapa proxyn för att exponera COM+-komponenter.

 

Sämst: Inget speciellt.

 

Coolast: Det var inga coola demos, mest nyttogrejer…