Presentationer från Microsoft Live 2006 - Web 2.0

Under min andra presentation pratar jag om Web 2.0 som uttryck och går sedan in på hur vi tekniskt hjälper er att bygga webbplatser med hjälp av Atlas/Ajax och ASP.NET RSS Toolkit.

Web20.zip