Providermodellen i ASP.NET 2.0

Allt som oftast under mina presentationer så brukar jag nämna den fantastiska "provider-modellen" som är ett mönster som används friskt i ASP.NET 2.0. De inbakade tjänsterna i ramverket för att hantera exempelvis inloggning, rollhantering och navigering bygger alla på detta mönster.

Den stora finessen med provider-modellen är enkelheten att skapa sin egna provider för att kunna anpassa en tjänst utefter de behov man har. Exempelvis kanske man vill att användarinformation ska lagras i en XML-fil istället för i en databas. Man skapar då en egen "provider" som hanterar detta och konfigurerar webbapplikationen att nyttja den skräddarsydda versionen. På detta vis kan man nyttja befintliga webbkontroller som jobbar mot en bakomliggande tjänst.

Tycker man att det är lite komplext så har det nu kommit ut mängder med information som är riktigt bra!

Man ser databasstrukturen, koden osv i de providers som följer med ramverket genom att gå igenom det "Provider toolkit" erbjuder. En mycket bra resurs som jag verkligen tycker att du ska gräva lite i då jag är övertygad om att detta mönster kommer att användas ännu mer frekvent framöver.

Provider Toolkit