QA = Frågor och svar

Som jag skrev tidigare så får vi en del frågor, varav vissa av dem kan vara intresse för en större grupp än endast frågeställaren. I de fall som jag uppfattar frågan att vara av allmänt intresse kommer jag att lägga ut den, i vissa fall något modifierad, med tillhörande svar. När detta sker så prefixar jag rubriken med "QA:" för att det enklare ska gå att urskilja just de inläggen.

Har du frågor som rör våra produkter eller teknologier är du välkommen att kontakta mig.