QA: Installation av SQL 2005 och VS 2005

Fråga: Hur ska jag installera SQL 2005 och VS 2005 för att få allt att fungera och alla verktyg dyker upp?

Svar: Bra fråga, något som flera mailat mig är att när de installerar SQL 2005 så får de inget administrationsverktyg i form av Management Studio. Detta beror på att man oftast har installerat VS 2005 tillsammans med SQL Server 2005 Express och därmed så uppfattar installationsprogrammet det som att dessa verktyg redan finns installerade.

Denna rätta vägen att installera VS 2005, SQL Server 2005 och SQL Server 2005 Express är att alltid börja med SQL Server 2005, fortsätta med VS 2005 som i sin installation erbjuder SQL Server 2005 Express som ett valbart alternativ att installera. Går man denna väg får man allt installerat och inga administrationsverktyg försvinner på vägen. Vill man, kan man sedan också ladda ner det administrationsverktyg som finns till SQL Server 2005 Express, men detta måste ske separat från MSDN-siten.

Observera: När du ska installera dessa produkter på samma maskin är det viktigt att du har koll på vilka versioner av .NET Framework 2 som de olika produkterna har med sig. Tyvärr går inte alla olika kombinationer av dessa produkter att installera tillsammans. Men laddar du ner allt från MSDN-siten vid samma tillfälle ska inte detta vara något problem alternativt använder det DVD-kit med Beta 2 produkterna som finns.