QA: Mobile Controls och ASP.NET 2.0

Fråga: Vad händer med Mobile Controls som fanns för ASP.NET 1.X i den nya versionen ASP.NET 2.0?

Svar: Ingenting, det är samma kontroller som används så därför fungerar tidigare applikationer baserat på Mobile Controls utan förändring under ASP.NET 2.0 men som utvecklare kan man dra nytta av fördelarna med .NET Framework 2.0.