QA: Versioner av VS2005 och SQL2005 för samexistens

Fråga: Vilka versioner av VS 2005 och SQL2005 kan man installera tillsammans för att inte få krockar pga olika versioner av .NET Framework.

Svar: Bortsett från den enkla vägen att vänta ett par veckor på slutversionerna av båda produkterna så finns det egentligen 2 byggen som verkligen är samkörda. Det första bygget är det som kallas Beta 2 och är från april. Det andra bygget är det som kallas PDC-bygget eller september CTP av båda produkterna. Försöker man kombinera ihop andra versioner av de båda produkterna så råkar man sannolikt i trubbel och lyckas inte installera båda två för samexistens.

Vidare är det viktigt att installera dessa i rätt ordning för att få med alla delar och ordningsföljden skall vara:

  1. Installera SQL Server 2005 (server + klientverktyg)
  2. Installera VS 2005
  3. Installera SQL Server Express 2005 (server)
  4. Installera Management-verktyg för SQL Server Express 2005

Håller man sig till denna ordning samt helst inte har installerat någon annan version av .NET Framework 2.0 på sin maskin så ska allt gå smärtfritt.