SharePoint 2007 & Reporting Services

En viktig nyhet med Service Pack 2 för SQL Server 2005 är att man nu kan integrera Reporting Services med SharePoint 2007, både WSS 3.0 och MOSS 2007.

Det man får är en ny web part som man installerar på sin SharePoint-server vilket gör att man inte behöver använda SSRS-portalen för att lista eller visa sina rapporter.

Riktigt intressant är att man kan få SSRS och SharePoint att använda samma rättighetssystem för åtkomst. Läs mer på:

What's New in SQL Server 2005 SP2