SharePoint 2010 & Office 2010

Nu börjar vi närma oss lansering av våra produktsviter SharePoint 2010 och Office 2010. Den allmäna tillgängligheten på dessa två är inte långt borta och vad vore inte bättre i detta läge än att lite smått börja förstå hur dessa förädlats inför kommande release i jämförelse med sina föregångare genom att studera en del videofilmer som nu finns tillgängliga på Channel 9.

Under december månad kommer sedan mer konkret material i form av laborationer du kan göra för att snabbt komma upp på banan kring hur man mer praktiskt bygger applikaltioner baserad på dessa tekniker/produkter.

SharePoint 2010 och SharePoint Designer 2010: Till videos

Ämnen som bl a tas upp:

 • SharePoint 2010 Developer Roadmap
 • Visual Studio 2010 tools for SharePoint 2010
 • LINQ to SharePoint
 • Workflow
 • Accessing external data
 • Extending search
 • PerformancePoint Services

Office 2010: Till videos

Ämnen som bl a tas upp:

 • Office 2010 Developer Roadmap
 • Office UI Customization
 • Office Client Workflow
 • Deveoping BI applications
 • Open XML