SharePoint och prestanda

Vi släppte nyligen en artikel som beskriver vad man bör tänka på när man bygger logik som nyttjar SharePoints objektmodell för att optimera prestanda. Som vanligt så är det extremt ofta som man inte upptäcker prestandaproblemen förrän användarantalet ökar rejält, genom att följa råden i artikeln så minskar du risken för otäcka överraskningar så småningom.

Best Practices: Common Coding Issues When Using the SharePoint Object Model