Silverlight 2 släppt - skifte på G för ISV:er

Inatt släpptes Silverlight 2 i skarp version och med detta släpptes en hel del nya bits att tanka ner, läs mer om detta i min kollega Robert Folkessons bloggpostning.

Mer praktiskt innebär detta ett skifte (i alla fall en möjlighet) när det gäller utveckling av produkter för er som ISV.

Många bolag har traditionellt jobbat med en fet klient skriven i VB6, C++ osv och eventuellt funderat på om man skulle ha en webbklient också. I de fall man valt en webbklient så har man i botten ASP eller ASP.NET beroende på när man började kompletterat med Javascript för att jobba på klientsidan.

Det tidigare släppet av Windows Presentation Foundation (WPF) tillsammans med släppet av Silverlight 2.0 skapar nu helt nya möjligheter.

Från att ha haft flera olika utvecklingsmodeller beroende på vilken typ av klient och typ av funktionalitet man velat ha så har allt harmoniserats. I grunden har vi för design XAML och för affärslogik .NET Framework. Och detta oavsett om man bygger för den lokala klienten eller webben.

Fördelarna blir därmed:

  • Ett sätt att designa formulär - XAML (XAML i Silverlight är ett subset av XAML i WPF)
  • Ett sätt att skriva affärslogik - VB.NET eller C# - Inte VB6/C++ kombinerat med Javascript
  • Alla utvecklare kan skapa applikationer både för den lokala klienten och webben - effektivare utveckling!
  • Cross-browser/Cross-platform på webben - Windows/MacOS/Linux (tillsammans med Novell)

Och det bästa av allt är att har man en fet klient idag så kan man sedan .NET FX 3.5 enkelt bädda in en kontroll eller helt formulär byggt i WPF i sin applikation. Detsamma gäller Silverlight, man kan enkelt byta ut hela webbsidor eller delar av en webbsida mot en Silverlight-applikation (jfr web part).

Detta gör alltså att man stegvis kan införa XAML för designen och skriva sin affärslogik i VB.NET eller C# utan att behöva börja med ett helt nytt "tomt" projekt i Visual Studio.