SQL Server 2005 och utvecklare

Senast i förrgår så var jag iväg och gjorde en presentation om SQL Server 2005 för en grupp utvecklare och projektledare. Det är fantastiskt roligt att få presentera nyheterna i den nya produkten och nästan ännu mer roligt att många försöker att förstå vad många av de nya funktionerna kan hjälpa till med när det gäller applikationsutveckling.

Detta gäller speciellt utvecklarna, som jag tycker i många fall tidigare (inklusive mig själv) stirrat sig blinda när det gäller att övertyga alla runt omkring om att "det är lika bra att skriva allt från grunden så vet vi vad vi får" när det gäller nya applikationer. Men, som jag ser det så sker det ett skifte just nu, med större momentum än tidigare, när det gäller att använda befintlig teknik eller köpa in komponenter istället för att själv hacka kod. Sedan om det beror på utvecklare som blivit slöa alternativt pragmatiska eller projekt med snål budget och tighta tidsramar låter jag vara osagt.

Gällande SQL Server 2005 så kretsar mycket av frågorna just nu i alla fall kring Business Intelligence-delarna, dvs

  • Integration Services
  • Analysis Services
  • Reporting Services

och hur de kan lösa problem i en organisation alternativt reducera hemmahack till att vara en del av befintlig teknik.

Som utvecklare och föredetta konsult så hörde det ju till vardagen att samla in data, manipulera lite och sedan generera en rapport som någon behövde. Jag tyckte kanske inte alltid att det var det roligaste man kunde göra då det många gånger blev rent rutingöra. Kanske är det detta som gör att andra utvecklare nu också börjar titta på alternativ.

Sviten med verktyg från SQL Server 2005 som samlas under beteckning Business Intelligence eller BI underlättar minst sagt.

Integration Services eller Data Transformation Services (DTS) som det hette tidigare är verktyget för att samla in data; oberoende av om det är från flatfiler, en databastabell, en web servcie eller något annat och sedan sammanställa detta, "tvätta det" eller förändra det på annat sätt för att slutligen skicka det vidare till en tabell eller web service osv.

Analysis Services är verktyget för att analysera det data som Integration Servcies samlat in, via OLAP-kuber eller andra typer av bearbetning.

Slutligen har vi Reporting Services som används för att presentera det som Analysis Services tar fram i form av aggregat, trender osv. Här finns komponenter för att integrera rapporter i Sharepoint-portaler, redan befintliga intranät eller via den portal som följer med vid installation av SQL Server 2005.

Finessen är att dessa tre verktyg kan användas oberoende av varandra och passas in i den befintliga applikationsfloran hos ett företag som det passar för stunden.

I och med det ökade intresset från utvecklare kring BI så kommer jag framöver att presentera mer informarmation kring dessa för att öka förståelsen för hur dessa kan integreras ute hos er.

Har du specifika frågor som rör detta område så kontakta mig gärna så tar jag upp dessa frågeställningar här i bloggen.