SQL Server Reporting Services FAQ om InterOp

Russel Christopher har tagit på sig ansvaret att försöka skapa en FAQ kring de vanligaste frågorna som dyker upp kring SQL Server Reporting Services 2000/2005. Listan är inte stor idag men kommer sannolikt att växa med tiden. Läs mer på länken nedan:

The (un)official guide to SQL Reporting Services 2000 & 2005 interop