Sync Framework v2 CTP1

Många av sessionerna här på PDC08 handlar om synkning av data i någon form. En av teknikerna att använda för att underlätta det hela är Sync Framework.

Produktteamet har nyss släppt CTP1 v nästa version av detta ramverk.

Bland nyheterna finns:

Extremt mycket enklare  att bygga egna providers - högintressant för ISV:er!

Filtrering av vad som synkas, exempelvis kan man ta ner hela databasen till en lokal instans på en PC men vill endast ha ett subset på en mobiltelefon.

Ladda ner här:

Microsoft Sync Framework v2.0 CTP1

Exempel finns här:

http://code.msdn.microsoft.com/sync