T-SQL och kodstandard

Funderar du också kring standarder för hur du ska formattera din T-SQL kod? Jag har tidigare läst flertalet olika förslag på hur man kan strukturera sin kod för att både förenkla läsbarhet och underhåll. Nu finns det en bra sammanställning på MSDN-webben också. Du finner den här:

http://msdn.microsoft.com/sql/default.aspx?pull=/library/en-us/dnsqlpro04/html/sp04l9.asp