Vanliga problem vid uppgradering från ASP.NET 1.x till ASP.NET 2.0

Som jag skrivit tidigare så har jag inte haft några problem med själva uppgraderingarna av webbprojekt från ASP.NET 1.x till ASP.NET 2.0 och har inte heller hört något som upplevt några. Men, det verkar finnas de som har haft problem, varför ett nytt dokument på MSDN-webben publicerats som tar upp de vanligaste problemen och hur man löser dessa.Kan vara värt att kolla på om ni står i startgroparna för en uppgradering.

Common Web Project Conversion Issues and Solutions