Varför OBA som ISV?

Jag var idag inbjuden av Know IT att prata inför en svensk myndighet kring Microsofts nuvarande och kommande produkter samt ge en liten trendspaning från min horisont. Det mest intressanta är att IT-chefen på denna myndighet slåss med samma problem som vilken ISV som helst i Sverige idag. Och det är ju faktiskt så att i de flesta fallen så är problembilden densamma men den ena har fler kunder än den andra. Naturligtvis har en ISV supportfrågor osv att hantera som är en viktig aspekt men de tekniska utmaningarna är lika.

Under min presentation som pratade jag om OBA och varför vi från Microsoft tror mycket på detta. Kontentan är egentligen följande två punkter:

  • Familjärt gränssnitt - De flesta användare är idag vana att använda Outlook, Word och Excel i sitt arbete. Varför inte använda dessa gränssnitt för att förenkla för slutanvändaren? Det finns ju en anledning att en uppsjö med tredjepartstillverkare gör kontroller som liknar Office-utseendet...
  • Plattformen - Varför bygga allt från början när man kan ha en grundplattform att stå på? Oavsett om det är Word eller SharePoint så finns det så mycket funktionalitet som inte behöver uppfinnas på nytt. Vem skulle idag bygga en egen rättstavning?

För dig som ISV så handlar det inte om att först och främst ersätta din applikation med en baserad på exempelvis Word utan snarare om att förenkla för slutanvändaren och därmed komplettera med en alternativ klient. Det finns oerhört många applikationer som exempelvis kan exportera data till Excel där användaren sedan skapar en graf som klistras in i ett Word-dokument. Tänk dig här istället att användaren väljer den flik som du skapat, klickar på en knapp för att få fram en task pane, väljer exempelvis en period i form av kvartal och klickar sedan på knappen "Infoga graf över försäljning". Inget klippa och klistra, inget "Alt-Tab" för att hoppa mellan fönster osv.

Samma sak gäller SharePoint, varför inte bygga en eller ett par web parts som innehåller den vanligast förekommande funktionaliteten för att en stor del av användarna ska slippa att installera en klient eller behöva surfa in till en separat webbplats? Ett exempel skulle kunna vara tidrapportering, istället för att användaren måste surfa in på en separat webbapplikation kan man tidrapportera direkt i intranätet som är baserat på SharePoint (vilket börjar bli väldigt vanligt idag...). Administratören och löneavdelningen jobbar som vanligt med en "fet klient" eller liknande där behovet av mer "kraft" finns.