Verktyg att migrera NUnit-tester till VSTS Testprojekt

Som jag skrivit om tidigare så har ett verktyg varit under framtagande för att migrera enhetstester gjorda för NUnit till VSTS testprojekt för att kunna testa sin kod. Nu har detta verktyg nått stadiet av RC1 (Release Candidate) vilket innebär att det inte är långt ifrån den slutliga versionen.

James Newkirk är mannen bakom verktyget, läs mer om det och ladda ner från följande länk:

NUnit Converter V1.0 RC1