Videos som visar Expressionverktyg

Nu när det finns nya uppdaterade versioner av Expressionverktygen kan det vara intressant och se vad man  kan göra med dem. Det finns några videos som demonstrerar som är indelade på de olika verktygen. Ta en liten kik och bli inspirerad!

Microsoft Expression videos