Virtual Labs - VSTO 2007

För dig som vill komma igång med Office-utveckling och lära dig lite mer utan att installera sönder din fullt fungerande utvecklingsmiljö så finns det nu 4 stycken virtuella labbar du kan göra. Inga installation behövs, endast en Internetuppkoppling, bara att tuta och köra...

Microsoft Office Virtual Labs