VS 2005 och SQL 2005 nu för skarp nedladdning

Så har äntligen ytterligare en milstolpe passerats när det gäller applikationsutveckling på Windows-plattformen. Igår kväll så blev Visual Studio 2005 Professional och SQL Server 2005 Developer Edition tillgängliga för nedladdning på MSDN-webben för er med en aktiv prenumeration. Naturligtvis finns det tillhörande .NET Framework 2.0 för nedladdning för alla men den riktiga styrkan framgent ligger i att utnyttja integrationen mellan dessa produkter för att snabbare kunna producera nya funktioner och applikationer.

MSDN Subscriber downloads

.NET Framework 2.0 SDK Download

.NET Framework 2.0 Redistributable download