Webcasts och ASP.NET 2.0

För dig som gillar att ta till dig ny information genom att lyssna på någon annan kan jag rekommendera den nya serien med webcasts kring ASP.NET 2.0 som just börjat sändas. Den första delen av 15 har redan visats men kan laddas ner i efterhand för visning när det passar dig. Tider för de andra delarna och övrig information hittar du på följande sida:

http://www.microsoft.com/events/series/essentialaspnet.mspx