Windows Forms eller WPF?

En fråga som de många ISV:er ställer när jag träffar dem är huruvida de ska välja Windows Forms eller Windows Presentation Foundation (WPF) som teknik för sitt nästa gränssnitt. Frågan är klart relevant och vi har haft många svar på frågan som ibland kanske varit raka motstatser till varandra under de senaste två åren.

Personligen anser jag att svaret har klarnat under hösten till 100% och detta pga framförallt hur SilverLight som teknik förädlas och anpassas för att harmonisera fullt ut med WPF vilket gör att möjligheten till återanvändning av kod ökar avsevärt.

I en ny artikel som publicerades för någon dag sedan så ges många bra svar på frågan kring vilken av teknikerna man bör välja, och för dig som inte orkar läsa igenom den så klistrar jag in slutsatserna nedan:

  • If you have an existing Windows Forms application or are building a traditional forms-based application and are looking for a mature technology to use with mature tools and component support then Windows Forms is a good fit.
  • If you have an existing Windows Forms (or MFC/Win32) application that could benefit from some of the advanced presentation features of WPF, you can add WPF to your existing project.
  • If you’re wanting to create a new experience for your users that is rich, interactive, sophisticated, or highly custom or branded, WPF is Microsoft’s next-generation platform for your project today.
  • If you’re targeting the web, Silverlight shares the same development model as WPF but is optimized for a lightweight, cross-platform runtime. Investing in either WPF or Silverlight nets you the skills, tools, and assets for both platforms.

With all of these choices, you can be assured that all of these platforms will be supported for years to come.

Vill du läsa hela artikeln så finner du den här:

Whitepaper: Deciding When To Adopt Windows Presentation Foundation