Windows SDK för WS2008 och .NET 3.5

Letar du efter dokumentation, verktyg eller en massa exempel om vad man kan göra med Windows Server 2008, Windows Vista SP1 och .NET Framework 3.5 så är denna SDK som nyss släppts en bra resurs.

Bland annat finner du detta:

  • Support for Windows Server 2008 (x86, x64, and Itanium), .NET Framework 3.5, Windows Server 2003, Windows Vista (including SP1), and Windows XP
  • Visual Studio 2008 C++ command line compiler toolset (with /analyze support) and matching CRT
  • The SDK headers, libs, and tools integrate with VS2008 when both the SDK and VS2008 are installed
  • New tools such as XPerf, SqlMetal, xsltc, gc, topoedit, aspnet_merge, and wsdcodegen.
  • Documentation and samples (2200+ sample projects) to explain usage of new Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5 features as well as previous platform features.

Ladda ner på:

Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5