Windows Vista Sidebar Gadgets

Min kollega Dag König påpekade att det kunde vara bra att ha ett inlägg som sammanbinder alla olika postningar kring Windows Vista Sidebar Gadgets. Så jag lyssnar till honom och gör detta... :-)

Postningar:

#1: Översikt

#2: Installation

#3: Min första Gadget

#4: Docked/Undocked

#5: Fly-outs

#6: Konfigurering/Inställningar

#7: Lokalisering