Windowsapplikationer och design

Läste tidigare idag en intressant artikel om hur man kan bygga upp ett ramverk i en Windowsapplikation för att uppnå fördelar kring separation av användargränssnitt och affärslogik. Grundkonceptet bygger vidare på hur Word och flertalet andra program från oss på Microsoft byggs för att stödja så kallad Automation. Precis som artikelförfattaren skulle jag innan jag läste artikeln bygga en applikation precis som han tidigare gjorde men efter att ha läst artikeln så finns det klara fördelar med att byta systemdesign i vissa typer av applikationer. Läs artikeln och ladda ner exempelkoden du också på:

http://msdn.microsoft.com/netframework/default.aspx?pull=/library/en-us/dndotnet/html/automationmodel.asp