WinFX blir .NET Framework 3.0

Så blev det som många trodde, WinFX döps om till .NET Framework 3.0.

Vad innebär då detta? Ingenting nytt, precis som tidigare är basen .NET Framework 2.0 där tillägget av de olika delarna i WinFX skapar något vi kallar .NET Framework 3.0.

Så för dig som utvecklar händer alltså ingenting, inga nya API:er (bortsett från delarna i WinFX) eller namnrymder att rätta sig efter. Detta gör också att allt ni byggt idag baserat på WinFX kommer att fungera precis som tidigare framöver.

I samband med detta så bakar vi också in vår säkerhetslösning InfoCard som samtidigt byter namn till Windows CardSpace.

.NET Framework 3.0 kommer alltså att bestå av:

  • .NET Framework 2.0
  • Windows Presentation Foundation
  • Windows Communication Foundation
  • Windows Workflow Foundation
  • Windows CardSpace