Jak budować Biuro Zarządzania Projektami (Project Management Office). Warsztat na konferencji PMDays

W dniach 22-24 w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się konferencja PM Days 2013. Będę miał okazję przeprowadzić na niej warsztat pt. “Budowa Biura Zarządzania Projektami. Wsparcie narzędziowe dla PMO. Doświadczenia praktyczne”.

Będzie on opisywał praktycznie doświadczenie z wdrażania PMO organizacji której pracuje (czuli firmie ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.). Uzupełniony on będzie a aspekty związane z narzędziowym wsparciem PMO za pomocą narzędzia Microsoft EPM (Microsoft Project Server).

Poniżej krótki opis Warsztatu:

Organizacja realizująca jednocześnie ponad 200 projektów o różnym zakresie, poziomie skomplikowaności i czasie trwania, zatrudniająca kilkaset osób, generująca roczne przychody powyżej 100 mln złotych utworzyła Biuro Zarządzania Projektami, aby efektywnie zarządzać całym portfelem projektów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak powstało i działa Biuro Zarządzania Projektami (BZP) w firmie ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. oraz poznać najlepsze praktyki w zakresie organizacji PMO, to ta prezentacja jest właśnie dla Ciebie.