Przepływy pracy (workflow) w Project Server 2013. Dokument Hitchhiker's Guide to Demand Management 2013 dostępny do pobrania

Project_2013Ze stron firmy Microsoft można pobrać dokument "Hitchhiker's Guide to Demand Management 2013". Dostępny jest on do pobrania tutaj  http://www.microsoft.com/en-sa/download/details.aspx?id=39085.

Przydatny jest on dla tych wszystkich, którzy chcą poznać korzyści i możliwości związane z zarządzaniem pełnym cyklem życia projektu: od fazy pomysłu i inicjatywy, przez jego ocenę, realizację i zamknięcie.

Z dokumentu tego poznasz zaawansowane metody tworzenie przepływów pracy Project Server 2013, zarówno za pomocą Visio 2013, SharePoint Designer 2013, jak i za pomocą Visual Studio.

Dokument jest przydatny, zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i konsultantów oraz wdrożeniowców i  programistów.