ProcDump

Daha önceki bir yazımda, hangi sorun türlerinde ne şekilde "dump" alınması gerektiğinden bahsetmiştim. O yazımda bahsetmediğim ancak zaman zaman rastladığımız bir senaryo da, kısa süreli CPU yükselmeleridir.

 

Yüksek CPU kullanımı sorunlarında, arka arkaya 2-3 defa "hang dump" alıp incelemek gerekecektir. Ancak, CPU kullanımı sadece bırkac saniye için yükselip sonra düşüyorsa - ve birkaç saniye sonra bunu tekrarlıyorsa - bu şekilde alacağımız dumplar her zaman yardımcı olmayabilir. İşte tam da bu soruna bir çözüm olarak Mark Russinovich bir araç geliştirmiş: ProcDump.

Bu araç ile, belirli bir "process", belirli bir süre, belirli bir limitin üstünde CPU tüketirse dump aldırabiliyoruz. Komut satırından çalısan bu aracın oldukça basit bir kullanımı var. Aşağıda da paylaştığım kendi "yardım"ında detaylı olarak kullanımdan behsediliyor ve oldukça güzel örnekler de verilmiş. ancak birkaç şeyin altını özellikle çizmek istiyorum:

  • Bir process'in CPU kullanımı X değerini Y süresi boyunca geçtiğinde toplam Z adet dump al diyebiliyoruz.
  • "Crash" dump aldırabiliyoruz.
  • Bir process'in hafıza kullanımı belirli bir limite geldiğinde dump aldırabiliyoruz.
  • Dump almadan önce process'in RAM üzerinde bir kopyasını yaratabiliyoruz. Böylece dump dosyasının diske yazılması sırasında process hizmet vermeye devam edecektir.

Aşagıda procdump.exe'nin yardım bilgilerini bulabilirsiniz:

C:\>procdump.exe /?

ProcDump v3.01 - Writes process dump files
Copyright (C) 2009-2010 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Monitors a process and writes a dump file when the process exceeds the
specified CPU usage.

usage: procdump [-64] [[-c CPU usage] [-u] [-s seconds]] [-n exceeds] [-e [1]] [-h] [-m commit usage] [-ma | -mp] [-o] [-p counter threshold] [-r] [-t] < <process name or PID> [dump file]] | [-x <image file> <dump file> [arguments]>
-64 By default Procdump will capture a 32-bit dump of a 32-bit process
when running on 64-bit Windows. This option overrides to create a
64-bit dump.
-c CPU threshold at which to create a dump of the process.
-e Write a dump when the process encounters an unhandled exception.
Include the 1 to create dump on first chance exceptions.
-h Write dump if process has a hung window (does not respond to
window messages for at least 5 seconds).
-m Memory commit threshold in MB at which to create a dump of the
process.
-ma Write a dump file with all process memory. The default
dump format includes thread and handle information.
-mp Write a dump file with thread and handle information, and all
read/write process memory. To minimize dump size, memory areas
larger than 512MB are searched for, and if found, the largest
area is excluded. A memory area is the collection of same
sized memory allocation areas. The removal of this (cache)
memory reduces Exchange and SQL Server dumps by over 90%.
-n Number of dumps to write before exiting.
-o Overwrite an existing dump file.
-p Trigger on the specified performance counter when the threshold
is exceeded. Note: to specify a process counter when there are
multiple instances of the process running, use the process ID
with the following syntax: "\Process(<name>_<pid>)\counter"
-r Reflect (clone) the process for the dump to minimize the time
the process is suspended (Windows 7 and higher only).
-s Consecutive seconds CPU threshold must be hit before dump is
written (default is 10).
-t Write a dump when the process terminates.
-u Treat CPU usage relative to a single core.
-x Launch the specified image with optional arguments.
Use the -accepteula command line option to automatically accept the
Sysinternals license agreement.

To just create a dump of a running process, omit the CPU threshold. If
you omit the dump file name, it defaults to <processname>_<datetime>.dmp.

Example: Write up to 3 dumps of a process named 'consume' when it exceeds
20% CPU usage for five seconds to the directory
c:\dump\consume with the name consume.dmp:
C:\>procdump -c 20 -s 5 -n 3 -o consume c:\dump\consume
Example: Write a dump for a process named 'hang.exe' when one of it's
windows is unresponsive for more than 5 seconds:
C:\>procdump -h hang.exe hungwindow.dmp
Example: Write 3 dumps 5 seconds apart:
C:\>procdump -s 5 -n 3 notepad.exe notepad.dmp
Example: Launch a process and then monitor it for excessive CPU usage:
C:\>procdump -c 30 -s 10 -x consume.exe consume.dmp
Example: Write a dump of a process named 'iexplore' to a dump file
that has the default name iexplore.dmp:
C:\>procdump iexplore
Example: Write a dump of a process named 'outlook' when total system
CPU usage exceeds 20% for 10 seconds:
C:\>procdump outlook -p "\Processor(_Total)\% Processor Time" 20
Example: Write a dump of a process named 'outlook' when Outlook's handle count
exceeds 10000:
C:\>procdump outlook -p "\Process(Outlook)\Handle Count" 10000

CENK