Introduktion till SOA Advanced Application Blocks

SOA Advanced Application Blocks är en samling av applikationsblock (á la Enterprise Library) som är baserade på mönster som vi konsulter har samlat på oss, tillsammans med partners och kunder, genom engagemang vid framtagandet av tjänsteorienterade lösningar.

Applikationsblocken ämnar att hjälpa den enskilda utvecklaren vid implementeringen av applikationer som skall ingå i en tjänsteorienterad arkitektur genom att bidra med byggstenar för förmågor som ofta efterfrågas. Applikationsblocken kan användas tillsammans eller var för sig. Undantaget är Service Agent applikationsblocket som är beroende av Directory Service applikationsblocket.

Följande applikationsblock är del av SOA Advanced Application Blocks

Untitled3

Requestor Side Caching Application Block

Detta applikationsblock möjliggör caching av responsmeddelanden från tjänster och har stöd för både offline och online scenarion.

Directory Service Application Block

Detta applikationsblock möjliggör dynamisk namnupplösning av ändpunktsadresser från en central tjänstekatalog, vilket medför en lös koppling mellan klientapplikationen och den faktiska platsen för en ändpunkt.

Policy Service Application Block

Detta block möjliggör en centraliserad hantering av regler (läs Policy) som är associerade med tjänster. Dessa regler kan hanteras och appliceras på tjänster i runtime.

Service Agent Application Block

Tjänsteagenten (läs Service Agent) utökar det sk Proxy-mönstret genom att tillföra ytterligare förmågor med hjälp av de övriga applikationsblocken. Det gör det t ex möjligt för klienten att dynamiskt hitta platsen för en ändpunkt och därefter konfigurera bindningarna att möta kraven som ställs av tjänstens definierade regler.

Jag kommer i en artikelserie framöver gå in mer i detalj på varje enskilt applikationsblock.