Managed Services Engine 7 släppt

Igår släpptes Managed Services Engine (MSE) version 7, eller February 2009 CTP som den också kallas.

CodePlex beskriver introducerar vi MSE'n på följande vis:

“ The Managed Services Engine (MSE) is one approach to facilitating Enterprise SOA through service virtualization. Built upon the Windows Communication Foundation (WCF) and the Microsoft Server Platform, the MSE was developed by Microsoft Services as we helped customers address the challenges of SOA in the enterprise. The MSE fully enables service virtualization through a Service Repository, which helps organizations deploy services faster, coordinate change management, and maximize the reuse of various service elements. In doing so, the MSE provides the ability to support versioning, abstraction, management, routing, and runtime policy enforcement for Services. “

Den största nyheten är det nya användargränssnittet som på ett överskådligt sätt visar delarna i tjänstemodellen samt relationer och beroenden mellan dessa.

Ytterligare nya funktioner är bland andra:

  • Rollbaserat administrationsgränssitt
  • Stöd för REST tjänster
  • Nya delar i tjänstemodellen (System, Instance, Resource, Data Entities, m.m.)
  • Metadata Import och Export

Ladda ner, testa och tala om vad du tycker så vi kan göra den ännu bättre!

-c